Doorver­wijzers

Talenty is een GZ-aanbieder voor de doelgroep VG, LVB en GGZ met als zwaartepunt de indicaties VG-3 t/m 6 in VPT- of MPT-vorm.

Met onze fasewoningen in het groengebied Madestein in Den Haag en ons aanbod van dagbesteding en begeleiding op één en hetzelfde terrein leren we onze cliënten resultaatgericht wonen en werken. 

Talenty is er voor de doelgroep waarvoor intramuraal onnodig is en geheel zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is.

Als een talent bij ons komt wonen, maken we samen een plan om te kijken binnen welke periode we streven naar meer zelfstandigheid op het gebied van wonen en werken. Dat is uiteraard bij het ene talent misschien een jaar, bij het andere vele jaren.