Medezeg­genschap

De overheid heeft wettelijk vastgesteld wat goede zorg inhoudt.

Dat houdt onder andere in dat u inspraak heeft in de zorg die u ontvangt en in de belangrijke beslissingen die de organisatie neemt. Dit heeft medezeggenschap.

Medezeggenschap is beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Talenty heeft uw medezeggenschap zodanig vormgegeven dat wij voldoen aan de Wkkgz. Dat betekent dat u inspraak heeft en wij onze zorg continu kunnen verbeteren door goed naar u te luisteren.

Voor het structureel goed organiseren van medezeggenschap beschikt Talenty over een cliëntenraad. Deze raad komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en verzamelt uw wensen, behoeften en klachten. Daarna worden deze gedeeld met de organisatie en koppelt de organisatie terug wat zij hiermee zal gaan doen in haar beleid. Tevens raadpleegt de organisatie de cliëntenraad bij belangrijke beslissingen die u of de organisatie beïnvloeden.

Daarnaast organiseert Talenty tweemaal per jaar een cliëntenbijeenkomst. Op deze dag zijn alle cliënten en hun mantelzorgers uitgenodigd. Wij informeren u dan onder andere over de cliëntenraad, uw rechten en plichten, ontwikkelingen in de zorg en binnen de organisatie.

Heeft u vragen of wilt u of uw mantelzorger zelf zitting hebben in de cliëntenraad?

Neem dan contact met ons op, op het nummer 070-388 88 83 of via contact@talenty.nl