Vacature Manager Wijk

Manager Wijk (Jeugd en Volwassenen)

Met l(i)ef, inhoudelijk gedreven en resultaatgericht.

Zoeken wij een Manager Wijk (Jeugd en Volwassenen)

De organisatie

Talenty, opgericht in 2019, biedt in de regio Haaglanden begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking, in sommige gevallen gecombineerd met een forensische titel.

De behoeften van deze cliënten, die bij Talenty als talenten worden beschouwd, staan centraal. Bij Talenty Wijk kunnen zij ambulante begeleiding in de wijk krijgen (GGZ en in mindere mate forensisch of jeugd) en bij Talenty Wonen (LVB, GGZ en forensisch) begeleiding bij het wonen, werken en leren. Dat kan in een woonvoorziening van Talenty, op het mooie terrein Madestein bij Kijkduin of met begeleiding bij zelfstandig wonen in de wijk. Voor Jeugd biedt Talenty Shadow begeleiding op school, gezinsbegeleiding en individuele begeleiding.

Talenty maakt onderdeel uit van de Vitaal Zorggroep, een vriendelijke en ambitieuze zorggroep met de onderdelen Royaal Thuis (thuiszorg en VVT), BTO (huishoudelijke hulp), Lieve (kraamzorg) en het Keizertje (kinderopvang) die iets wil betekenen voor mensen in een fase waar zorg of ondersteuning nodig is. De organisatie werkt volgens de kernwaarden LIEF: Leefkracht, Innovatie, Expertise en Familiair.

Talenty is ontstaan uit Royaal Thuis, waar wijkgerichte zorg en ambulante begeleiding werd geboden aan mensen met een beperking. Vanuit de ideale visie van een inclusieve samenleving waarin levensvreugd en talent van iedereen tot zijn recht komt zijn in 2019 een aantal woonvoorzieningen opgeleverd waar Talenty Wonen is begonnen. De organisatie wil haar talenten leren wonen en leren werken in zogenaamde fase woningen om snel af te schalen van een instelling naar de wijk of juist te snelle verzwaring van zorg te voorkomen. Een uniek concept: een extramurale setting waar wonen, begeleiden en dagbesteding samen komen.

Bestuurder Emete Solmaz: Met Talenty streven we naar een inclusieve samenleving waarin levensvreugd en talent van iedereen herkend en gewaardeerd wordt.

De ontwikkeling van Talenty
Na een stormachtige start is Talenty Wonen de pioniersfase nu net voorbij. Het organisatie onderdeel heeft bekendheid gekregen bij verwijzers en financiers. Er verblijven ongeveer 100 Talenten in de woningen en er zijn contracten afgesloten met de gemeente Den Haag, het zorgkantoor en DJI. De begeleiding van talenten is in handen van coaches en gedragsdeskundigen (Talenty heeft 50 medewerkers in totaal). Er liggen kansen om de dagbesteding verder invulling te geven en verder uit te breiden. Ook het begeleid wonen kan verder groeien.

Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de begeleiding. Coaches doen gezamenlijk aan intervisie en casuïstiekbespreking De integrale verantwoordelijkheid ligt bij een algemeen manager.

Vanwege de uitbreiding van team Wijk en het Jeugd product zoeken wij voor deze organisatie een inhoudelijk gedreven, ondernemende en planmatige manager die zorgdraagt voor de beste begeleiding van talenten in een kwetsbare positie in alle leeftijden.

Teamleider Bas van Halen: als teamleider krijg je veel ruimte, wordt er goed naar je geluisterd en kun je echt doorpakken. Dat typeert Talenty.

De functie

De manager brengt Talenty naar een volgende fase. Coacht en ondersteunt coaches in het behalen van hun doelstellingen. Hij of zij zorgt voor inhoudelijke en bedrijfsmatige kaders en structuur waarbinnen de coaches met de talenten het werk kunnen doen.

Belangrijke opgaven voor de eerste periode:

  • Alle seinen staan op groen: de contracten met de diverse financiers zijn afgesloten; verwijzers en cliënten weten Talenty te vinden. Belangrijke opdracht is het inhoudelijk en formatief uitbreiden van het (jonge en enthousiaste) team zodat jullie samen verder bouwen en resultaten boeken.
  • Samen met collega manager Wonen en directie een strategische opgave neerzetten omtrent het Jeugd product.
  • De manager participeert in de overleggen met justitie, zorgkantoor en gemeente en zorgt dat de afgesloten contracten aansluiten op het werk van de coaches en andersom. De manager is lid van het MT van de Vitaal Zorggroep en legt verantwoording af aan directie.

Thessa Schmidt, directeur van Lieve Kraamzorg: Vitaal Zorggroep is een grote organisatie waar de menselijke maat is behouden: de lijnen zijn kort, het vertrouwen is groot en je kunt dus heel snel meters maken als manager.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een manager, hbo+ werk- en denkniveau, met ervaring in het aansturen van begeleiders in de gehandicaptenzorg/ggz (WLZ en WMO), forensische zorg of jeugdzorg. Deze manager, inhoudelijk gedreven en bedrijfsmatig sterk, brengt de doorontwikkeling van Talenty weer een belangrijke stap verder. Je versterkt het methodisch werken van begeleiders en zorgt dat werkprocessen helder zijn en blijven. Je bouwt aan een sfeer en een professionele context waarbinnen medewerkers gaan voor de beste kwaliteit binnen de gestelde kaders. Leren van en met elkaar is hierin een belangrijk onderdeel.

Je gelooft in talentontwikkeling en hebt van daaruit een aansprekende visie op de rol van begeleiding voor deze bijzondere en kwetsbare doelgroep. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen, zowel op de inhoud als op de financiering. Vanuit jouw eigen ervaring en de ervaringen van anderen bepaal je richting en maak je keuzes. Je laat graag inspireren door nieuwe kennis, andere culturen en effectieve methodes om de begeleiding steeds weer te verbeteren.

Je bent bekend met de dynamiek (inkoop/indiceren/verantwoorden) bij financiers zoals het zorgkantoor en gemeenten. Je bent een maatschappelijk betrokken manager die met lef en creativiteit verder bouwt aan deze organisatie. Iemand die middenin de organisatie staat en tegelijkertijd overzicht houdt. Je vindt het leuk om je kennis en ervaring in te zetten voor deze startende groep mensen. Als resultaatgerichte manager heb je overzicht, kun je goed prioriteren en ben je geduldig.

In het algemeen geldt dat werken bij de Vitaal Zorggroep een ondernemende instelling vraagt: van jou als manager wordt verwacht dat je kansen ziet en creëert en afstapt op de financiers en collega aanbieders als je mogelijkheden ziet om de zorg te verbreden of te verbeteren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Uitgelezen kans voor een ervaren manager in een jonge, bevlogen organisatie om impact te maken op het leven van talenten zowel jong als oud. Je bent integraal verantwoordelijk voor je ‘eigen’ Talenty en kunt van grote betekenis kunt zijn voor deze specifieke doelgroep. Je legt verantwoording af aan directie dat betrokken is en je veel ruimte geeft voor jouw ondernemerschap, vakmanschap en innovatie. Kortom, een plek waar je jouw ervaring te gelde kunt maken.

Marktconforme inschaling, afhankelijk van jouw kennis en ervaring -en daarmee de breedte van je inzetbaarheid- wordt de inschaling bepaald.

Reactie & informatie

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV die je kunt sturen naar personeelszaken@talenty.nl

Voor eventuele vragen omtrent de vacature kunt u contact opnemen met Renée Martens-Sonnemans (Directeur), telefoonnummer 06 18695284 of per mail r.sonnemans@talenty.nl

Reacties zijn gesloten.