Voor jou!

Coronavirus

In heel Nederland zijn er vergaande maatregelen getroffen tegen het Corona-virus. Deze maatregelen zijn ingesteld om er alles aan te doen om het virus zo min mogelijk te verspreiden. Talenty doet er ook alles aan om de zorg zo goed mogelijk te blijven geven. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers heeft nu nog meer onze prioriteit. Om dit te kunnen borgen, volgen wij strikt de richtlijnen en adviezen op van RIVM, GGD en onze branchevereniging Actiz.

Maatregelen tijdens de zorg

Onze medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over symptomen, bestrijding en preventie van het coronavirus.

Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Neem dan altijd contact op, zodat wij op de hoogte zijn. Wij kunnen u adviseren over de vervolgstappen en eventueel beschermende maatregelen treffen voor uw zorgverlening. Onze medewerkers zullen bij aanvang van zorg ook vragen stellen om uit te sluiten of u, of één van uw gezinsleden symptomen van het coronavirus heeft.

Mocht een zorgverlener in een risicogebied zijn geweest, contact hebben gehad met iemand met (verdenking) van het Coronavirus of zelf verkoudheidsklachten en koorts ervaren, dan zullen wij deze medewerker niet laten werken.

De medewerkers gebruiken volgens protocol extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje als er bij u sprake is van een besmetting met corona of een verdenking hiervan.

Tips om besmetting te voorkomen

  • Was regelmatig uw handen tot aan uw elleboog gedurende tenminste 20 seconden
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus en gooi deze direct weg en was daarna steeds uw handen
  • Houd in de sociale omgang minimaal 1.5 meter afstand en vooral als mensen hoesten of niezen
  • Beperk zoveel mogelijk alle sociale contacten. Dat betekent dat we u aanraden zo weinig mogelijk bezoek te ontvangen. Beperk vooral ook contacten met kinderen, ook eventuele kleinkinderen. Zij hebben weinig ziekteverschijnselen, maar kunnen het virus wel overdragen. Ga ook zo weinig mogelijk de deur uit

Vragen over het Corona virus?

Het RIVM heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor vragen over het Corona virus. Dit is bereikbaar op 0800 – 1351.

Vragen over de zorg?

Heeft u vragen over de zorg in deze periode, mail dan corona@vitaalzorggroep.nl of bel met 070 – 7853 00 55

Voor jou!

Heb je een (licht)verstandelijke beperking? Wil jij je talenten ontdekken en ontwikkelen? Dan ben je bij Talenty welkom!

Wonen

We hebben veel woningen beschikbaar waar je samen met andere talenten kunt samenwonen.

Begeleiding

Bij Talenty hoef je je nooit alleen te voelen. Wij zijn altijd bereikbaar en in de buurt.

Dagbesteding

De dagbesteding bij Talenty is het leukste van allemaal.

Doorverwijzers

Talenty is een GZ-aanbieder voor de doelgroep VG, LVB en GGZ met als zwaartepunt de indicaties VG-3 t/m 6 in VPT- of MPT-vorm.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een van onze diensten?

Talenty bestaat uit

Talenty Wonen en Talenty Wijk

Talenty Wonen

Ad van Emmenesstraat 20

Talenty Wonen op de locatie Ad van Emmenesstraat 20 in Den Haag, staat voor ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Met een therapeutische en coachende benadering bieden wij ondersteuning, dagstructuur en huisvesting aan mensen met een (licht)verstandelijke en/of psychische beperking.

Talenty Wijk

Televisiestraat 3

Talenty Wijk op de locatie Televisiestraat 3 in Den Haag staat voor het versterken van talenten met ambulante begeleiding, waardoor ze weer zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn. Talenten worden begeleid bij het omgaan met geld, het huishouden, het plannen van dagelijkse activiteiten, het onderhouden van sociale contacten, opvoedproblemen en verslavingen.

Talenty wonen

Bel Talenty Wonen

070 783 00 55

Talenty wijk

Bel Talenty Wijk

070 388 88 83