Over Talenty

Waar staan we voor?

Talenty staat voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin levensvreugde centraal staat en talent van iedereen herkend en gewaardeerd wordt.

Talenty is onderdeel van Vitaal Zorggroep.

Ons team van professionals biedt dagelijks zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de regio Haaglanden, maar ook daarbuiten. 

Waar Vitaal Zorggroep voor staat en wat dus ook terugkomt in Talenty, zijn de kernwaarden: LIEF met lef!

Deze waarden worden gevoeld en uitgedragen naar talenten, maar verbinden ook de medewerkers met elkaar. 

Media Talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk
Lief met Lef kernwaarden Talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van Vitaal Zorggroep

Talenty werkt volgens het Kwaliteitskompas gehandicapte zorg 2023 -2028 en Kwaliteitskader Forensische Zorg 

Hieronder vindt het kwaliteitsverslag van Talenty. Dit verslag heeft als doel informatie te verstrekken over de kwaliteit van zorg bij Talenty en onze ontwikkelpunten voor de komende jaren inzichtelijk te maken. Het is met zorg samengesteld in lijn met het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) en Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg (KKGHZ). Talenty heeft gekozen voor een geïntegreerd verslag, gestructureerd rond de pijlers van het KKFZ, waarbij de bouwstenen van het KKGHZ in de pijlers zijn verwerkt.

2023

Het verslag over 2023 is hier te vinden.
De aparte cliëntversie van het rapport staat hier. De cliëntversie is ook als bijlage in het kwaliteitsverslag van 2023 opgenomen.

2022

Het rapport over 2023 kun je hier te vinden.

De aparte Cliëntversie van het rapport vind je hier. De Cliëntversie is ook als bijlage in het kwaliteitsverslag van 2022 opgenomen.

Voor meer informatie over het Kwaliteitskader kun je terecht op de website van VGN.

Heb je vragen over de kwaliteit van Talenty en/of de toepassing van het Kwaliteitskader, bel ons dan gerust. Of vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op.

Media Talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk

Cliënttevredenheid

Talenty gebruikt de Dit vind ik ervan! methode om het gesprek aan te gaan met elk talent. De wensen, doelen en afspraken die uit dat gesprek voortkomen worden in het ondersteuningsplan opgenomen. Zo brengen we ook in kaart hoe tevreden het talent is over onze dienstverlening. 

De tevredenheid van alle talenten wordt anoniem verwerkt in een totaaloverzicht en in het jaarlijkse kwaliteitsrapport opgenomen.

Lees meer over Dit vind ik ervan!

Dit vind ik ervan talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van vitaal zorggroep rijswijk