Over Talenty

Waar staan we voor?

Talenty staat voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin levensvreugde centraal staat en talent van iedereen herkend en gewaardeerd wordt.

Talenty is onderdeel van Vitaal Zorggroep.

Ons team van professionals biedt dagelijks zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de regio Haaglanden, maar ook daarbuiten. 

Waar Vitaal Zorggroep voor staat en wat dus ook terugkomt in Talenty, zijn de kernwaarden: LIEF met lef!

Deze waarden worden gevoeld en uitgedragen naar talenten, maar verbinden ook de medewerkers met elkaar. 

Media Talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk
Lief met Lef kernwaarden Talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van Vitaal Zorggroep

Talenty werkt volgens het Kwaliteitskader GZ 2017-2022

Het Kwaliteitskader is opgesteld door de branche voor de branche.

Aan de totstandkoming hebben o.a. landelijke cliëntenorganisaties, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het zorgkantoor en diverse zorgaanbieders gewerkt.
Het Kwaliteitskader stelt enerzijds het talent (de cliënt) écht centraal en anderzijds reikt zij een systematiek aan voor verantwoording extern en continue verbetering intern.

In het kwaliteitsrapport verantwoorden wij ons over de coaching die wij leveren bij Talenty en de manier waarop wij die coaching inrichten.

2019

Het rapport over 2019 is hier te vinden.
De aparte Talentversie van het rapport staat hier.

2020

Het rapport over 2020 is hier te vinden.
De aparte Talentversie van het rapport vind je hier. De Talentversie is ook in het bovenstaande volledige rapport van 2020 opgenomen.

2021

Het rapport over 2021 kun je hier te vinden.
De aparte Talentversie van het rapport vind je hier. De Talentversie is ook als bijlage in het kwaliteitsrapport van 2021 opgenomen.

2022

Het rapport over 2022 kun je hier te vinden.

Voor meer informatie over het Kwaliteitskader kun je terecht op de website van VGN.

Heb je vragen over de kwaliteit van Talenty en/of de toepassing van het Kwaliteitskader, bel ons dan gerust. Of vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op.

Media Talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk

Cliënttevredenheid

Talenty gebruikt de Dit vind ik ervan! methode om het gesprek aan te gaan met elk talent. De wensen, doelen en afspraken die uit dat gesprek voortkomen worden in het ondersteuningsplan opgenomen. Zo brengen we ook in kaart hoe tevreden het talent is over onze dienstverlening. 

De tevredenheid van alle talenten wordt anoniem verwerkt in een totaaloverzicht en in het jaarlijkse kwaliteitsrapport opgenomen.

Lees meer over Dit vind ik ervan!

Dit vind ik ervan talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van vitaal zorggroep rijswijk