Op bezoek bij Talenty Wonen

Marrit Smit (1976) studeerde in 1999 af als verloskundige en werkte van 2002 tot 2018 in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In 2019 maakte zij de stap naar het onderwijs in de rol van directeur van Stichting Schola Medica.
Sinds 1 januari 2023 is Marrit partner bij Chasse Executive Search. 
Marrit is ook lid van de Raad van Toezicht van Stichting Perined en sinds 1 juli 2022 lid van de Raad van Commissarissen bij Vitaal Zorggroep. Daar brengt zij haar ervaring met inhoudelijke zorgvraagstukken en haar kennis van netwerkzorg mee.

Wat doet de RvC bij Vitaal Zorggroep?
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij Vitaal Zorggroep. Ik geef als RvC lid advies over allerlei vraagstukken die bij Vitaal Zorggroep spelen.

Je bent nog niet zo lang RvC lid.
Dat klopt. Omdat Vitaal Zorggroep meerdere bedrijfsonderdelen heeft heb ik als eerste kennis gemaakt met Talenty Wonen. Bij Talenty Wonen krijgen mensen met een licht verstandelijke beperking of met een GGZ hulpvraag een woonplek. Daar kunnen ze tijdelijk of iets langer wonen. Die ondersteuning is gericht op het steeds zelfstandiger worden of stabiel blijven. Ik heb een ochtend met een aantal begeleiders van Talenty Wonen mee mogen lopen.

Had je al een beeld bij Talenty Wonen?
Ik had al wel veel gelezen over Talenty, maar ik had er nog geen echt beeld bij. De locatie is een mooi bosrijk gebied, een rustige en prettige plek om te wonen. De huisjes staan dicht bij elkaar op een klein overzichtelijk terrein en in elk van deze huizen leven meerdere bewoners samen, ondersteund door de begeleiders van Talenty.

Wat viel je op?
Hoe betrokken de begeleiders met de bewoners zijn. Tijdens het ontbijt spraken zij met de bewoners door hoe hun dag er uit ging zien. Er werd goed gekeken naar hoe zij zich voelden en wat hun behoeften waren. In eerste instantie heb ik vooral geluisterd naar de gesprekken, later heb ik ook kort gesproken met een aantal bewoners en dat was erg leuk.

Wat een enorme indruk op mij heeft gemaakt is hoe stevig de begeleiders in hun schoenen staan! Ze kennen de bewoners heel goed en weten hoe ze met hen moeten omgaan. De begeleiders geven altijd duidelijk aan wat wel en niet kan en waar de grenzen liggen die de bewoners niet mogen passeren. Ik vind dat heel knap.

Wat zou je de medewerkers van Talenty Wonen willen meegeven?
Dat hun bijdrage aan de maatschappij ongelooflijk belangrijk is! De bewoners van Talenty Wonen krijgen een nieuwe kans om in de samenleving mee te draaien en de begeleiders spelen daar een grote rol bij. En ik vind het persoonlijk zó gaaf om te zien hoe je ook als jonge vrouw voor een baan kiest waar je soms behoorlijk wat meemaakt! We mogen blij en dankbaar zijn voor de inzet van alle begeleiders bij Talenty!

Talenty woonbegeleiding onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk
Marrit Smit Raad van Commissarissen bij Vitaal Zorggroep Rijswijk

Marrit Smit