Talentenraad

Bij Talenty werken we met talenten, in plaats van met cliënten. Jouw mening is belangrijk voor ons om Talenty te blijven verbeteren!

De overheid heeft wettelijk vastgesteld wat goede zorg inhoudt.
Dat houdt onder andere in dat je als cliënt inspraak hebt in de zorg die je ontvangt en in de belangrijke beslissingen die de organisatie neemt. Dit heet medezeggenschap.

Medezeggenschap is beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Talenty heeft de medezeggenschap zodanig vormgegeven dat wij voldoen aan de Wkkgz. Dat betekent dat je als talent inspraak hebt en wij onze zorg continu kunnen verbeteren door goed naar je te luisteren.

Voor het structureel goed organiseren van de medezeggenschap beschikt Talenty over een cliëntenraad. Deze heet bij ons de Talentenraad.

De Talentenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen en verzamelt de wensen, behoeften en klachten die bij onze talenten spelen. Daarna worden deze gedeeld met de organisatie en koppelt de organisatie terug wat zij hiermee zal gaan doen in haar beleid. Ook raadpleegt de organisatie de Talentenraad bij belangrijke beslissingen die jou als talent of de organisatie beïnvloeden.

Daarnaast organiseert Talenty tweemaal per jaar een talentenbijeenkomst. Op deze dag zijn alle talenten en hun mantelzorgers uitgenodigd. Wij informeren je dan onder andere over de Talentenraad, jouw rechten en plichten, ontwikkelingen in de zorg en binnen de organisatie.

Heb je vragen of wil jij of jouw mantelzorger zelf zitting hebben in de Talentenraad?

Neem dan contact met ons op, per telefoon of mail