In- en exclusiecriteria Talenty

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan cliënten hanteren wij in- en exclusiecriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt dan meteen duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de setting waarin wij ondersteuning bieden.

Inclusiescriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor ondersteuning bij Talenty b.v. Cliënten met een (ernstige) psychiatrische stoornis of (licht) verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met een verleden waarin zij met strafrecht te maken hebben gekregen. Het betreft hierbij woonzorg met 24 -uurs begeleiding en dagbesteding.

Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar o.a. sprake is van TBS-maatregel, verslaving, brandstichting en zedendelicten. Het doorlopen van een checklist met exclusiecriteria bepaalt of een plaatsing mogelijk is en/of er een aanvullend gesprek dient plaats te vinden. Hieronder worden de uitsluitingscriteria en de relatieve uitsluitingscriteria beschreven.