Kwaliteits­kader

Talenty werkt volgens het nieuwe en vernieuwende Kwaliteitskader GZ 2017-2022.

Het Kwaliteitskader is opgesteld door de branche voor de branche.

Aan de totstandkoming hebben o.a. landelijke cliëntenorganisaties, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het zorgkantoor en diverse zorgaanbieders gewerkt .
Het Kwaliteitskader stelt enerzijds de cliënt (écht) centraal en anderzijds reikt zij een systematiek aan voor verantwoording extern en continu verbeteren intern.

In het kwaliteitsrapport verantwoorden wij ons over de coaching die wij leveren bij Talenty en de manier waarop wij die coaching inrichten.

2019

Het rapport over 2019 is hier te vinden.
De aparte Talentversie van het rapport staat hier.

2020

Het rapport over 2020 is hier te vinden.
De aparte Talentversie van het rapport vindt u hier. De Talentversie is ook in het bovenstaande volledige rapport van 2020 opgenomen.

Voor meer informatie over het Kwaliteitskader kunt u terecht op https://www.vgn.nl/thema/273.

Voor vragen over de kwaliteit van Talenty en/of de toepassing van het Kwaliteitskader kunt u contact opnemen per telefoon of mail