Kwaliteits­kader

Talenty werkt volgens het nieuwe en vernieuwende Kwaliteitskader GZ 2017-2022. Dit kader vormt tevens het kwaliteitsmanagementsysteem van Talenty.

Het Kwaliteitskader is opgesteld door de branche voor de branche.

Aan de totstandkoming hebben gewerkt o.a. landelijke cliëntenorganisaties, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het zorgkantoor en diverse zorgaanbieders.
Het Kwaliteitskader stelt enerzijds de cliënt (écht) centraal en anderzijds reikt zij een systematiek aan voor verantwoording extern en continu verbeteren intern.

Het instrument uit de zogeheten “Waaier” dat Talenty gebruikt voor het verzamelen van cliëntervaringen is: Dit vind ik ervan!

Talenty publiceert elke 1 juni van het jaar haar kwaliteitsrapport. Haar eerste kwaliteitsrapport volgens het nieuwe Kwaliteitskader zal worden gepubliceerd op 1 juni 2019. Daarin zullen we terugkijken op 2018 en vooruitkijken naar 2019 zelf en de daaropvolgende jaren.

Voor meer informatie over het Kwaliteitskader kunt u terecht op https://www.vgn.nl/thema/273.

Voor vragen over de kwaliteit van Talenty en/of de toepassing van het nieuwe Kwaliteitskader kunt u contact opnemen met ons op het nummer 070 – 783 00 55 of per mail via contact @ talenty.nl