Organisa­tie

Talenty

Talenty is een project van Royaal Zorg, onderdeel van de Royaal Groep.

Royaal biedt samen met 200 professionals dagelijks zorg vanuit de Wlz, ZvW en Wmo in de Haaglanden.

Royaal werkt samen met Philadelphia om Talenty mogelijk te maken. Binnen deze samenwerking ontwikkelen we samen ideeën, werkwijzen en inzichten die we graag met de samenleving delen.

Philadelphia is een vooruitstrevende landelijke zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg die mede aan de ontwikkeling van het vernieuwende Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft gewerkt.